Sponsored Ads


การคิดบวกหรือคิดและมองโลกในแง่ดี ชีวิตก็ดีขึ้น  การคิดบวก คิดดี ทำดี พูดดี มองโลกในด้านที่ดี ช่วยทำให้กลายเป็นคนที่น่าคบหา เพราะจะเป็นคนอารมณ์ดี มีแต่ความคิดสร้างสรรค์ด้านดี คนอยู่ใกล้มีความสุข นอกจากนี้การคิดบวกยังมีประโยชน์ในการทำงาน แม้จะมีปัญหาแต่ก็จะมองเห็นโอกาสดีๆ ในปัญหาหรือช่องทางแก้ปัญหา และถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆ แต่ก็จะสามารถปล่อยวางได้และหาทางแก้ปัญหาได้เร็วกว่า
 

หากชีวิตต้องเจอะเจอกับสารพันปัญหารอบตัว จะมีโอกาสทำให้กลายเป็นคนคิดลบ โดยไม่รู้ตัว เพราะคิดแต่เรื่องไม่ดี เก็บแต่เรื่องไม่ดีมาคิดนั่นเอง ส่งผลให้จิตใจสะสมแต่เรื่องไม่ดี พอกพูนขึ้นไปเรื่อย ก็จะกลายเป็นคนขี้หงุดหงิด โมโหง่าย อารมณ์ร้าย หากประสบปัญหาในชีวิตการแก้ปัญหาจะทำได้ยากกว่า เพราะในหัวสะสมและคิดแต่เรื่องไม่ดี สมองไม่ใส คิดอะไรไม่ออก ลองสำรวจดูเองว่าคุณเป็นคนคิดแบบไหน คิดลบหรือคิดบวก หากคิดลบต้องรีบปล่อยวาง รีบเอาความคิดไม่ดีทิ้งไป

ชีวิตคนเราในแต่ละวัน อาจจะพบเจอปัญหาต่างๆ มากมายมากระทบจิตใจ ลองตามอารมณ์ตัวเองให้ทัน จับความคิดตัวเองให้ทัน ว่าตอนนี้กำลังคิดบวกหรือลบ หากคิดลบก็ควรรีบลบความคิดนั้นๆ ออกไปให้หมด อย่าให้สะสมในใจ เพราะมีแต่จะทำให้สุขภาพจิตเสีย ปล่อยวางดีที่สุด

 

Sponsored Ads