Sponsored Ads


                จากบทความเรื่อง  สุนัขฉี่ไม่ออกสุนัขฉี่ไม่ออก ฉี่ขัด ฉี่น้อย เบ่งนาน เกิดจากอะไร ทำให้เราทราบแล้วว่าโรคนิ่วนั้น เกิดจากผลึกตะกอน ที่ได้จากการสะสมของโปรตีนแล้วไม่เกิดการย่อยสลาย ทำให้ผลึกตะกอนนั้นจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า นิ่ว นั้นเอง

 

นิ่วที่เกิดกับสุนัข

                นิ่วในสุนัขมีหลายประเภท แต่ที่พบบ่อยในสุนัขคือ นิ่วทราย ซึ่งเป็นนิ่วที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่หากไม่อยากให้สุนัขกลับมาเป็นนิ่วอีกก็ต้องควบคุมการกินอาหาร นั่นเอง นิ่วเป็นเม็ดนิ่วขนาดเล็กเหมือนทราย มีการกระจัดกระจายอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ โดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่เป็นนิ่วทราย และได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก ก็สามารถรอดปลอดภัยได้ แต่กว่าจะรู้ว่าสุนัขเป็นนิ่วทรายก็ต่อเมื่อสุนัขตัวนั้นไม่ขับปัสสาวะ หรือฉี่ไม่ออกนั้นเอง

                โดยส่วนใหญ่แล้วโรคนิ่วในสุนัขจะเกิดกับสุนัขเพศผู้ เพราะสุนัขเพศผู้มีท่อปัสสาวะ ที่คดงอ เมื่อเกิดตะกอนนิ่วทรายขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะของสุนัข ตะกอนนิ่วทรายจะไปตกอยู่ร่องข้อต่อของท่อปัสสาวะในสุนัขเพศผู้ เมื่อตะกอนเกิดการตกหล่นที่ข้อต่อมากขึ้น การสะสมของตะกอนนิ่วก็จะมากขึ้น ทำให้นิ่วตกผลึกกลายเป็นก้อนโต ซึ่งเมื่อเกิดก้อนนิ่วขนาดใหญ่ที่ท่อทางเดินปัสสาวะของสุนัข ก็จะทำให้สุนัขฉี่ไม่ออก ลักษณะอาการแบบนี้สุนัขจะต้องได้รับการผ่าตัด เพื่อเอาก้อนนิ่วนั้นออกไป แต่สุนัขบางตัวที่พบว่าเป็นตะกอนนิ่วเม็ดทรายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

                สัตวแพทย์ จะรักษาด้วยการให้สุนัขกินยาสลายนิ่ว ตามกำหนดระยะเวลาที่เห็นว่าสมควร ในขณะเดียวกันก็จะให้ยาที่มีสารไปทำลายไม่ตะกอนภายในกระเพาะปัสสาวะไม่ให้จับกลุ่มกัน และให้ยาขับปัสสาวะควบคู่ด้วย ซึ่งการให้ยารักษานี้จะใช้เวลาประมาณ 2 -4 สัปดาห์ สุนัขก็จะหายเป็นปกติ  หลังจากที่สุนัขหายเป็นปกติเจ้าของสุนัขต้องควบคุมอาหารการกินของสุนัขให้อยู่ในปริมาณที่พอดี ควรให้สุนัขกินผักในปริมาณที่มาก หรือกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูง น้ำหนักของสุนัขไม่ควรเกิน 10 – 15  กิโล  สำหรับสุนัขเพศเมียที่ไม่ค่อยพบว่าเป็นโรคนิ่วนั้น เพราะสุนัขเพศเมียเมื่อเกิดตะกอนนิ่วเม็ดทราย แล้วมีการขับปัสสาวะ ตะกอนนิ่วนั้นก็จะหลุดออกมาพร้อมกับปัสสาวะ เพราะสุนัขเพศเมียไม่มีท่อปัสสาวะที่คดงอ ต่อมายังลำกล้องนั้นเอง.

 

 

Sponsored Ads