วิดีโอเพลง โอ้ทะเล แสนงาม 

นั่นทะเลแสนงาม  ฟ้าสีครามสดใส | มองเห็นเรือใบ  แล่นอยู่ในทะเล |หาดทรายงามเห็นปู  ดูซิดูหมู่ปลา | 

กุ้งหอยนานนา  อยู่ในท้องทะเล | นั่นแหละฝีพระหัตถ์ พระเจ้าทรงสร้างไว้ | ให้เรา  ชื่นใจ   ยามเมื่อได้ชื่นชม

 


 

วิดีโอเพลง ต้วมๆ เตี้ยมๆ ออกมาจากไข่ 

ต้วมๆ เตี้ยมๆ ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ ลูกใครกันหนอ

กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป

กระดึ๊บ ดึ๊บไป บนใบไม้อ่อน กัดกัด กินกิน อิ่มแล้วก็นอน แล้วเจ้าหนอน ก็ชักใยหุ้มตัว

กระดึ๊บๆ ๆ ดึ๊บ ดึ๊บ กระดึ๊บๆ ๆ ดึ๊บ ดึ๊บ

ต้วมๆ เตี้ยมๆ ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ ลูกใครกันหนอ

กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป

กระดึ๊บ ดึ๊บไป บนใบไม้อ่อน กัดกัด กินกิน อิ่มแล้วก็นอน แล้วเจ้าหนอน ก็ชักใยหุ้มตัว

แขวนตัวไว้กับกิ่ง นอนนิ่งนิ่ง นานนาน วันและคืนเวียนผ่าน

หนอนนอนหลับสบาย เจ้าเลยเป็นดักแด้ มีแต่เยื่อใยหุ้มห่อ คงได้เวลาแล้วหนอ ดักแด้ก็เปลี่ยนแปลงกาย ลัน ลัน ลัน ลา…. กลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่ บินไป บินไป บินมา บินชมดอกไม้นานา ผีเสื้อจ๋า เจ้าสวยจังเลย


 วิดีโอเพลงกบร้องท้องปวด 

กบเอยทำไมจีงร้อง กบเอยทำไมจึงร้อง ที่กบมันร้องก็เพราะท้องมันปวด

ท้องเอยไมจีงปวด ท้องเอยไมจีงปวด ที่ท้องมันปวดก็เพราะข้าวมันดิบ

ข้าวเอยทำไมจีงดิบ ข้าวเอยทำไมจีงดิบ ที่ข้าวมันดิบก็เพราะไฟมันดับ

ไฟเอยทำไมจึงดับ ไฟเอยทำไมจึงดับ ที่ไฟมันดับก็เพราะฟืนมันเปียก

ฟืนเอยทำไมจีงเปียก ฟืนเอยทำไมจีงเปียก ที่ฟืนมันเปียกก็เพราะว่าฝนมันตก

ฝนเอยทำไมจังตก ฝนเอยทำไมจังตก ที่ฝนมันตก ก็เพราะว่ากบมันร้อง

กบเอยทำไมจีงร้อง กบเอยทำไมจึงร้อง ที่กบมันร้องก็เพราะท้องมันปวด


 วิดีโอเพลงแมงมุมลาย 

แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหล่นจากบนหลังคา

พระอาทิตย์ส่องแสง ฝนแห้งเหือดไปลับตา มันรีบไต่ขึ้นฝา หันหลังมาทำตาลุกวาว

 


วิดีโอเพลงช้าง 

ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง น้อง เคยเห็นช้าง รึเปล่า        ช้างมันตัวโคไม่เบา  จมูกยาวๆ  เรียกว่า งวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่าง     มีหูมีตาหางยาว


วิดีโอเพลง ABC

A B C D E F G   H I J K L M N O P   Q R S T U V  W X Y Z


วิดีโอเพลงเป็ดก๊าบๆ 

ก้าบ ก้าบ ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง    ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอย ปลา ปู

ก้าบ ก้าบ ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคู    ตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีหอย ปู ปลา