Sponsored Ads

ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2007 เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถด้านงานพิมพ์เอกสาร และสามารถออกแบบนำเสนอผลงานสร้างผลงานเชิงเอกสาร แผ่นพับ การ์ดอวยพร จดหมายเวียน ปฏิทิน โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 สามารถทำได้ ด้วยเทคนิคและขั้นตอนการทำงานที่ง่าย ก่อนจะเริ่มทำการสร้างผลงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 เราจะต้องเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นก่อน ซึ่งมีการใช้งานดังนี้

1. แนะนำโปรแกรม Microsoft office word 2007

วิดีโอเรียนรู้การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2007 , Microsoft office word 2007 รู้จักหน้าต่างของโปรแกรม ไตเติ้ลบาร์ Title bar และ เมนูบาร์ Menu Bar และการเข้าใช้โปรแกรม Microsoft office word 2007

 

2. ส่วนประกอบของ Microsoft Office Word 2007

โปรแกรม Microsoft office word 2007  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ  เช่น รายงาน เอกสารหนังสือ จดหมาย วิทยานิพนธ์ ป้ายประกาศ แผ่นพับ ใบปลิว  การเริ่มต้นใช้งานของโปรแกรมมี 2 ส่วนดังนี้

การเข้าและออกจากโปรแกรม

1. คลิกปุ่ม Start>>All Programs>>Microsoft Office

2. คลิกที่ Microsoft Office Word 2007

           

ออกแบบและสร้างการ์ดแต่งงานแบบพอเพียงทำได้สวยด้วยโปรแกรม  Microsoft Office Word 2010  วาไรตี้ดีดีขอนำเสนอการสร้างการ์หรือออกแบบการ์ดแต่งงานด้วยตนเอง มีราคาประหยัด อยู่อย่างพอเพียงได้ ด้วยโปรแกรม  Microsoft Office Word 2010 เมื่อทำแล้วสามารถปริ้นแล้วตัดใส่ซองใช้ได้ทันที

ขั้นตอนการออกแบบการ์ดแต่งงานมีดังนี้

  1. เตรียมภาพพื้นหลังเพื่อทำการ์ดแต่งงาน
  2. เตรียมภาพถ่ายและภาพตกแต่งประกอบ

เริ่มการออกแบบการ์ดแต่งงานด้วย Microsoft Office Word 2010  ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2010

2. สร้างกรอบสี่เหลี่ยมและกำหนดขนาดของการ์ด

คลิกเมนู แทรก >  รูปร่าง  :  ตีกรอบสี่เหลี่ยมขนาด สูง 10.3 ซม. กว้าง 15.15 ซม ( หรือแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการ)

         
 

ขั้นตอนการทำปฏิทิน 2558 ขนาดพกพาหรือขนาดเท่ากับนามบัตร ซึ่งมองดูแล้วเหมือนการ์ดอวยพระใบเล็กๆที่ดูน่ารักใช้เป็นของขวัญสำหรับปีใหม่ให้กับคนสำคัญของ

คุณก็ได้ โดยการทำปฏิทินลักษณะนี้จะต้องเตรียมโปรแกรมที่ใช้ทำงานอยู่ด้วยกัน 3 โปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย


1. โปรแกรม PhotoScape ใช้สำหรับสร้างปฏิทินปี 2558 หรือ 2015
2. โปรแกรม PDFCreator ใช้สำหรับปรินส์ภาพปฏิทินออกมาในลักษณะไฟล์รูปภาพ .JPG
3. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2007 , 2010 หรือ 2013 ใช้สำหรับจัดหน้ากระดาษและสั่งพิมพ์

ขั้นตอนการลงมือทำ ปฏิทิน 2558 ขนาดพกพาสะดวกหรือขนาดเท่ากับนามบัตร มีดังนี้

     

     วิดีโอสอนสร้างปฏิทินด้วยโปรแกรม Photoscape เป็นการสอนสร้างปฏิทินในรูปแบบกราฟฟิก ซึ่งเหมาะสำหรับทุกคน เนื่องจาก โปรแกรม Photoscape เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการตกแต่งภาพกราฟฟิคอย่างง่าย ซึ่งผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการตกแต่งภาพจาก Photoshop ก็สามารถทำได้ การนำโปรแกรม Photoscape มาใช้สร้างปฏิทินตั้งโต๊ะขนาด A5 นอกจากผู้ใช้งานจะได้ปฏิทินที่สวยงามมีสไตล์ไม่ซ้ำใครแล้ว ผู้ใช้งานยังมีความรู้ทักษะ นำไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่งภาพถ่าย การเพิ่มเติมสีสัน ข้อความ ได้มากมาย การสร้างกรอบรูปภาพต่างๆ ได้อีกด้วย การสร้างปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด A5 ด้วยโปรแกรม Photoscape มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการทำพื้นหลัง รูปแบบหน้ากระดาษของปฏิทิน และ ขั้นตอนการเพิ่มวันเดือนปี ในปฏิทิน

   

     รวมเทคนิคการสร้างปฏิทินด้วยตนเองจากโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ซึ่งเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องของทุกคนเลยก็ว่าได้ เทคนิคการสร้างปฏิทินด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟพิศ เราจะแบ่งตามโปรแกรมย่อยๆ ดังนี้ 

1. สร้างปฏิทินด้วยโปรแกรม Microsoft office word 2010

2. สร้างปฏิทินด้วยโปรแกรม Microsoft office  Excel 2010

3. สร้างปฏิทินด้วยโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint  2010

4. สร้างปฏิทินด้วยโปรแกรม Microsoft office Publisher 2010

Sponsored Ads