Sponsored Ads

การสร้างเว็บไซต์ เป็นการสร้างงานออนไลน์อย่างหนึ่งที่มีความยาก เพราะหนึ่งเว็บไซต์จะสร้างให้ดีนั้นจะต้องวางแผนการทำงานทั้งโครงสร้างการออกแบบเว็บ ผู้ใช้งานจะต้องมีทักษะพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ สำหรับเด็กเล็กๆเราสามารถปลุกฝังให้เขารู้จักพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวของเขาเองโดยใช้โปรแกรมที่ง่ายและใกล้ตัว การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2010  เพราะเป็นโปรแกรมที่ง่าย สามารถสร้างงานเว็บไซต์ได้จริง การสอนสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเว็บไซต์ หรือแม้แต่ผู้ไม่มีความรู้ด้านเว็บไซต์ก็สามารถเข้าใจและสร้างเว็บไซต์ง่ายๆด้วยตัวท่านเองได้

 ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Office Word 2010  มีดังนี้

สร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วยแม่แบบ Office Word 2010  เอกสารงานออฟฟิศเป็นงานที่มีความละเอียดจึงต้องทำด้วยความตั้งใจและรอบคอบเพื่อให้งานออกมาสมบรูณ์   การสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วยแม่แบบ Office จะช่วยทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน ที่สำคัญทำให้เราได้งานที่มีคุณภาพโดยสามารถนำมาปรับแต่งได้ตามความต้องการของเรา ความสามารถของโปรแกรม Microsoft  Office Word 2010  เป็นโปรแกรมสร้างงานเอกสาร ที่ง่ายและสะดวก ครอบคลุมงานเอกสารระดับโรงพิมพ์ หลายชิ้นงาน ได้แก่ การสร้างกระดาษเครื่องเขียนซึ่งเป็นการออกแบบปกรายงาน การสร้างป้ายชื่อ ป้ายนามบัตร  สมุดเล่มเล็ก แผ่นพับ  ปฏิทิน  การ์ดอวยพร ใบปลิว ป้ายประกาศ บัตรเชิญ จดหมาย และใบเสร็จ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งงานทุกอย่างที่มีความสามารถระดับออฟฟิศมืออาชีพนี้ เป็นความสามารถที่อยู่ในแม่แบบ Office ในโปรแกรม Microsoft  Office Word 2010

การสร้างเกมการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel 2007 เป็นการสร้างเกมในรูปแบบที่ง่าย และผู้ใช้สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง โดยเกมที่สร้างนั้นจะเน้น เพื่อเป็นเกมประกอบการเรียนการสอนนอกจากจะสร้างความสนใจ ความตื่นเต้นและช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนแล้ว ยังช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางจากทักษะพื้นฐานสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีโอกาสเรียน คิดหาคำตอบ และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

เกมคืออะไร

เกม  คือ  กิจกรรมการเล่นการแข่งขันอย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันรู้ข้อเท็จจริง หลักการต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การที่ครูผู้สอนคิดเกมมาประกอบการสอน จะมีส่วนทำให้บทเรียนนั้นน่าสนใจ น่าเรียน สนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนจดจำบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

1. การแทรกรูปร่างในโปรแกรม Excel

        การแทรกรูปร่างในโปรแกรม Microsoft  Excel คลิกเลือกเมนูแทรก แล้วเลือกเมนูรูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากลงบนหน้าเอกสาร เมื่อต้องการใส่สีให้รูปร่าง คลิกขวาที่รูปร่าง เลือกสัญลักษณ์ถังสี(จัดรูปแบบรูปร่าง...) คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

 วิดีโอสอนการแทรกรูปร่างในโปรแกรม Microsoft Office  Excel

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft office excel 2007

โปรแกรม Microsoft office excel 2007

โปรแกรม Microsoft office excel  เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ การทำบัญชี  การรวมผลคะแนน  เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheets หมายถึง แผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวตั้ง เรียกว่า  "สดมภ์" (Column) และ แนวนอนเรียกว่า  "แถว"  (Row)  ทำให้เกิดช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการตัดกันของสดมภ์และแถวเรียกว่า   "เซลล์"  (Cell)  ใช้สำหรับบรรจุตัวอักษรตัวเลข  รูปภาพ  หรือสูตรคำนวณต่าง ๆ

 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม  Microsoft office excel 2007  มีดังนี้

เข้าสู่โปรแกรม

1. คลิกเมนู Start

2. คลิกเมนู All   Programs

3. เลือกเมนู Microsoft office

4. เลือกเมนู Microsoft office excel 2007

Sponsored Ads