Sponsored Ads

สร้างวิดีโอ Slideshow จากภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio หรือการทำภาพ Slideshow ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio เหมาะสำหรับการนำอัลบั้มภาพมานำเสนอในงานต่างๆ เช่น วันเกิด แต่งงาน มุทตาจิต เกษียณราชการ เป็นต้น Ulead Video Studio สามารถนำภาพนิ่งมาทำเป็นภาพสไลด์โชว์ ควบคู่กับการนำภาพวิดีโอมาผสมผสานกันได้อย่างสวยงาม

ตัดต่อเสียงเพลงด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio  บทความนี้สอนการตัดเสียงเพลง เช่นการทำเสียงริงโทนในโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio  ซึ่งโปรแกรมนี้มีความสามารถพิเศษในการตัดต่อเสียงเสียงเพลงที่ชื่นชอบมาทำเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน ดังนี้

ความหมายของระบบ GPS

ระบบ GPS คือ ระบบที่แสดงตำแหน่งที่อยู่บนพื้นโลกได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยอาศัยดาวเทียมหลายดวงที่โคจรรอบโลก ในการร่วมกันค้นหาพิกัดของเราและระยะทางที่แน่นอน และส่งสัญญาณมายังเครื่องรับ GPS ด้วยคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ นอกจากแสดงตำแหน่งแล้ว ระบบ GPS สามารถเป็นเข็มทิศ และแสดงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และตกได้ ด้วยคุณสมบัติในการหาพิกัดที่แม่นยำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการบิน และทางเดินเรื่อเพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบัน  ทั้งนี้ยังมีการใช้ระบบ GPS ร่วมกับแผนที่ประเทศไทย และแผนที่เมืองต่างๆทั่วโลก เพื่อ

Photoscape อ่านว่า โฟโต้สเคป โปรแกรมตกแต่งภาพ ทำภาพเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกคน แม้ว่าไม่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ เรามาเรียนรู้การตกแต่งภาพ และสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Photoscape 3.7 ดังนี้

1. การตกแต่งภาพถ่าย ให้น่ารักสดใส

ทำสมุดการ์ดอวยพร วันตรุษจีน 2558 ด้วย ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2013  การทำการ์ดอวยพรวันตรุษจีนแบบสมุดการ์ดสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนการทำคือการออกแบบการ์ดอวยพร ซึ่งเราจะต้องเตรียมรูปภาพ และแบบอักษรจีนที่เราจะออกแบบ ดังนี้

ขั้นตอนการทำการ์ดอวยพรวันตรุษจีน แบบสมุดการ์ด

Sponsored Ads