บทความสอนวิธีไรท์แผ่นซีดี โดยไม่ใช้โปรแกรม เป็นบทความที่สอนเทคนิคการไรท์แผ่นซีดี ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่มีโปรแกรมสำหรับไรท์แผ่น การไรท์แผ่นซีดีโดยไม่ใช้โปรแกรมนั้น สามารถทำได้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 ขึ้นไป

 

การเขียนแผ่นซีดีแบบนี้ สามารถทำได้ 2 แบบ คือ 

1. ไรท์แบบเก็บข้อมูลลงแผ่นซีดี สามารถเปิดใช้ซีดีได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

2. ไรท์เพลง แบบเปิดซีดี/ดีวีดี ได้กับเครื่องเล่น

ซึ่งขั้นตอนการไรท์แผ่นซีดีโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม มีดังนี้

1. ไรท์แบบเก็บข้อมูลลงแผ่นซีดี สามารถเปิดใช้ซีดีได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 

2. ไรท์เพลง แบบเปิดซีดี/ดีวีดี ได้กับเครื่องเล่น