ในช่วงปลายเดือนกันยายนของทุกปีจะมีกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับผู้มีอายุ ครบ 60 ปี สำหรับบุคคลที่ทำงานรับราชการ และทุกๆปีนั้นก็มีงานเลี้ยงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ในงานเลี้ยงนั้นก็จะเปิดคลิปวิดีโอ Presentation ของผู้ที่เกษียณอายุราชการ 

การใช้โปรแกรมสร้างคลิปวิดีโอมีหลากหลายโปรแกรม และโปรแกรมที่สร้าง คลิปวิดีโอ Presentation ที่ง่ายและสวยงาม คือโปรแกรม Ulead Video Studio 11 เพราะสามารถใส่ Effect ทั้งเสียงดนตรีบรรเลง และเสียงเพลง ได้อย่างลงตัวตามรูปแบบที่เรากำหนดได้

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 11 สร้างคลิปวิดีโองานเกษียณอายุราชการ มีดังนี้

เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว ให้ทำการแทรกภาพสำหรับทำคลิปวิดีโอ

1. แทรกภาพที่ต้องการนำมาทำคลิปวิดีโอ

2. คลิกเมนูแทรก Title 

3. เลือกรูปแบบ Title ที่ต้องการ ลากมาวางที่ T  แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง เช่น เกษียณสุขใจ สายใยผูกพัน

4. เลือก Effect  เพื่อเปลี่ยนการเคลื่อนไหว โดยการดับเบิ้ลคลิก Effect ที่ต้องการ

5. แทรกเสียงเพลง

6. คลิกปุ่ม Share เพื่อบันทึกไฟล์ให้เป็นวิดีโอ

ตัวอย่างคลิปวิดีโองานเกษียณมุทิตาจิต