การออกแบบหน้าปกรายงาน ขนาด A4 เป็นวิธีการสร้างปกรายงานในแบบที่ตนเองชื่นชอบ เมื่อเราออกแบบปกรายงานด้วยตนเองจะทำให้เรามีความภาคภูมิใจ และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

ขั้นตอนการออกแบบปกรายงานมีดังนี้

1. เตรียมรูปภาพในการตกแต่งปก

2. เปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ขึ้นมา

3. ตั้งค่าหน้ากระดาษขนาด A4

 

 

4. พิมพ์หน้าปกรายงาน ตกแต่งขนาดให้พอดี

5. ใส่พื้นหลัง สีสันให้กับปกรายงานดังนี้

5.1 คลิกเมนู แทรก  เลือก รูปภาพ  ให้เลือกที่เก็บรูปภาพที่เราเตรียมไว้ใช้งาน

5.2 เมื่อแทรกภาพเข้ามาแล้วให้คลิกเมนู รูปแบบ เลือกหัวข้อ  ตัดข้อความ  จากนั้นเลือก ข้างหลังข้อความ

5.3 ภาพที่เราแทรกเข้ามาจะอยู่หลังข้อความ  ให้เราจัดรูปแบบการวางภาพให้เต็มหน้ากระดาษ

เพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปแบบปกรายงานที่เราออกแบบเองตามต้องการ ค่ะ