Sponsored Ads

e-book เป็นหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเราสามารถอ่านได้แบบออนไลน์ หรือดาวน์โหลดมาเก็บไว้อ่าน e-book ในรูปแบบนี้เป็นไฟล์ PDF e-book ที่สามารถเชื่อมโยงหรือ ลิงค์(Link) ไปยังหน้าอื่นๆได้จะช่วยให้ผู้อ่านสะดวกในการเลือกอ่านหน้าต่างๆได้ตามต้องการ vdolearning ขอนำเสนอการสร้าง e-book ที่สามารถเชื่อมโยงหรือ Link   ไปยังหน้าต่างๆในเอกสารได้ ด้วยโปรแกรมที่ทุกบ้านมีใช้อย่างแน่นอนในเครื่อง คอมพิวเตอร์ นั่นคือคือ โปรแกรม Microsoft office powerpoint 2010 ที่นอกจากสร้างงานนำเสนอแล้ว ยังสามารถสร้างหนังสือ e-book ได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

 

1.คลิก Start

2.คลิก All Programs

3.คลิก Microsoft office

4.คลิก Microsoft PowerPoint 2010

5.คลิก เมนูออกแบบ

6.คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

7.เลือก กระดาษ A 4

8.เลือก การวางแนว: แนวตั้ง

9.เลือกลักษณะการออกแบบ

10.คลิก ออกแบบ (ออกแบบหน้าปก )

11.คลิก เพิ่มหน้าใหม่ เลือก สร้างภาพนิ่ง

12.สร้างปุ่มเชื่อมโยงหน้าเอกสาร เลือกเมนูรูปร่าง แล้วเลือกสร้างปุ่มปฏิบัติการ หน้าแรก

13.คลิก ตั้งค่าการกระทำ เลือกเชื่อมโยงภาพนิ่งหลายมิติ ไปที่ หน้าการเชื่อมโยงที่ต้องการ

14.ปรับตกแต่งปุ่มเชื่อมโยง ที่ เมนู รูปแบบ

15.สร้างปุ่มเชื่อมโยงหน้าเอกสารอื่นๆ เลือกเมนู รูปร่าง แล้วเลือกสร้างปุ่มปฏิบัติการ ย้อนกลับหรือก่อนหน้า

16.ตั้งค่าการกระทำ เลือกเชื่อมโยงภาพนิ่งหลายมิติ ไปที่หน้าการเชื่อมโยงที่ต้องการ

17.เปลี่ยนลักษณะปุ่มเชื่อมโยง คลิกขวา เลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

18.สีเส้น เลือก ไม่มีเส้น

19.สร้างปุ่มเชื่อมโยงหน้าเอกสารอื่นๆ เลือกเมนู รูปร่าง แล้วเลือกสร้างปุ่มปฏิบัติการไปข้างหน้า หรือ ถัดไป

20.ตั้งค่าการกระทำ เลือกเชื่อมโยงภาพนิ่งหลายมิติ ไปที่หน้าการเชื่อมโยงที่ต้องการ

21.จัดกลุ่ม ปุ่มต่างๆ คลิก เลือกปุ่มทั้งหมด แล้วเลือกจัดกลุ่ม จากนั้นคลิกขวาที่การจัดกลุ่ม เลือกเมนูคัดลอก

22.คลิกที่หน้าเอกสาร อื่น คลิกขวา เลือก เมนู วาง จะแสดงหน้าเอกสารที่ทำเสร็จแล้ว

การบันทึกเอกสารเป็น ไฟล์ PDF

1.คลิกเมนู แฟ้ม

2.บันทึกและส่ง

3.สร้างเอกสาร PDF / xps

4.คลิก สร้าง PDF/XPS

5.เลือก ไดร์ฟ จัดเก็บ

6.คลิก เมนู จัดพิมพ์ และรอการบันทึก จัดพิมพ์ แบบ PDF

Sponsored Ads