Sponsored Ads

ย้อนอดีต Windows XP  การวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ (Paint)

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมวาดรูปภาพแบบง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ หรือผู้สนใจทั่วไป ความสามารถของโปรแกรม Paint มีมากมาย เช่น วาดภาพระบายสี   ตกแต่งภาพกราฟิก  บันทึกภาพสกุลต่างๆ  เช่น .JPG  .GIF  .BMP  และอื่นๆอีกมากมาย โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมกราฟิกที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะโปรแกรม Paint จะถูกติดตั้งพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows

ตัวอย่างภาพ การวาดภาพ  Angry birds


A.เริ่มต้นใช้โปรแกรม Paint

1.การเรียนใช้โปรแกรม

คลิกปุ่ม Start >> Programs >> Accessories >> Paint

2.หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Paint

เมนูคำสั่ง >> แถบเครื่องมือ >> พื้นที่ทำงานหรือวาดภาพ >> แถบจานสี


B. เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม Paint

โปรแกรม Paint มีเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้งานมากมายผู้ใช้จึงควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจในการเลือกใช้  เช่น เครื่องมือเลือกแบบอิสระ ,ยางลบ ,ถังสี , หลอดเลือกสี ,แว่นขยาย ,ดินสอ ,แปรงทาสี ,กระป๋องสเปรย์ ,ข้อความ ,เส้นตรง ,เส้นโค้ง , สี่เหลี่ยม , วงกลม , สี่เหลี่ยมมุมมน ,แถบจานสี  เป็นต้น

1.เครื่องมือเลือกแบบอิสระ  :: ใช้เลือกส่วนที่ต้องการ โดยใช้เมาส์ลากคลุมบริเวณที่ต้องการ

2.ยางลบ :: ใช้ลบบริเวณที่ไม่ต้องการ ยางลบสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการคลิกขวาที่สีนั้น

3.ถังสี :: ใช้เทสีในบริเวณที่ต้องการ

5.หลอดเลือกสี :: ใช้เลือกสีที่ต้องการ

6.แว่นขยาย :: ใช้ขยายส่วนของภาพ เพื่อการแต่งเติมภาพที่เรียบเนียน

7.ดินสอ :: ใช้วาดภาพแบบอิสระ

8.แปรงทาสี :: ใช้วาดภาพแบบอิสระ และมีขนาดของน้ำหนักเส้นวาดภาพให้เลือก

9.กระป๋องสเปรย์ :: ใช้พ่นสีบริเวณที่ต้องการ สีที่พ่นออกมาจะมีลักษณะเป็นจุด

10.ข้อความ :: ใช้พิมพ์ข้อความ โดยการคลิกเมาส์ซ้ายลากคลุมบริเวณที่ต้องการ หากต้องการปรับขนาดรูปแบบข้อความให้คลิกขวา แล้วเลือก Text Toolbar

11.เส้นตรง :: ใช้วาดเส้นตรง หรือเส้นเฉียง

12.เส้นโค้ง :: ใช้วาดเส้นให้มีลักษณะโค้งมนตามต้องการ

13.สี่เหลี่ยม :: ใช้วาดรูปทรงที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า

14.วงกลม :: ใช้วาดรูปทรงกลม และวงรี

15.สี่เหลี่ยมมุมมน :: ใช้วาดรูปทรงของสี่เหลี่ยมที่ต้องการให้มุมมีลักษณะมน

16.แถบจานสี :: เมื่อต้องการเลือกสีให้คลิกเมาส์ซ้ายเลือกสีที่ต้องการ หากต้องการเลือกสีเพิ่มเติม ให้ดับเบิ้ลคลิกที่สีใดสีหนึ่ง แล้วคลิกปุ่ม  Define Custom Colors


C. วาดรูประบายสีด้วยโปรแกรมPaint

สอนวาดรูประบายสีด้วยโปรแกรม Paint >> เลือกเครื่งมือ ดินสอ วาดร่างรูปแบบภาพก่อน >> เมื่อได้ภาพที่ต้องการ เลือกสีสันตามต้องการ แล้วใช้เครื่องมือ พู่่กันหรือแปรงทาสี วาดทับรอยเส้นดินสอที่วาดร่างไว้ >> หลักการระบายสี ให้ใช้สีเข้มในการวาดขอบของภาพ จากนั้นจึงระบายสีอ่อน >> ใช้เครื่องมือยางลบ ลบภาพที่ไม่ต้องการ >> ใช้แว่นขยายภาพ เพื่อแต่งเติมให้ภาพมีความละเอียด

 สรุปการทำงาน

1.เลือกเครื่งมือ ดินสอ วาดร่างรูปแบบภาพก่อน

2.เมื่อได้ภาพที่ต้องการ เลือกสีสันตามต้องการ แล้วใช้เครื่องมือ พู่่กันหรือแปรงทาสี วาดทับรอยเส้นดินสอที่วาดร่างไว้

3.หลักการระบายสี ให้ใช้สีเข้มในการวาดขอบของภาพ จากนั้นจึงระบายสีอ่อน

4.ใช้เครื่องมือยางลบ ลบภาพที่ไม่ต้องการ

5.ใช้แว่นขยายภาพ เพื่อแต่งเติมให้ภาพมีความละเอียด

 


D. จัดการกับภาพในโปรแกรมเพ้นท์

การจัดการกับภาพในโปรแกรมเพ้นท์

1.การนำรูปภาพเข้ามาใช้งาน คลิกเมนู  File >> Open เลือกภาพที่ต้องการ คลิกปุ่ม OK

2.การกลับภาพและหมุนภาพ คลิกเลือกเมนู Image >> Flip/Rotate

สรุปการทำงาน

1.การนำรูปภาพเข้ามาใช้งาน

คลิกเมนู  File >> Open เลือกภาพที่ต้องการ คลิกปุ่ม OK

2.การกลับภาพและหมุนภาพ

คลิกเลือกเมนู Image >> Flip/Rotate

2.1 Flip Horizontal   กลับภาพจากซ้ายเป็นขวา จากขวาเป็นซ้าย

2.2 Flip Vertical   กลับภาพจากบนลงล่าง   จากล่างขึ้นบน

2.3 Rotate by angle  กลับภาพหมุนภาพ ตามองศาที่ต้องการ

คลิกเลือกเมนู Image >> Image >> Stretch/Skew…

เป็นการปรับภาพให้มีความเอียง เฉียง ทำขนาดและรูปทรงของภาพให้ปรับเปลี่ยนตามขนาดที่ต้องการ


E. การพิมพ์ข้อความในโปรแกรมเพ้นท์

การพิมพ์ข้อความในโปรแกรมเพ้นท์

เลือกเครื่องมือ Text >คลิกเมาส์ซ้ายลากคลุมบริเวณที่ต้องการพิมพ์ข้อความ > คลิกขวาเลือก Text Toolbar เพื่อปรับขนาดรูปแบบของข้อความ > พิมพ์ข้อความที่ต้องการ > เลือกสีให้กับข้อความ หากต้องการให้ข้อความมีหลายสี ให้คลิกเลือกสีที่ต้องการ แล้วใช้ถังสีเทสีลงบนอักษรที่ต้องการเปลี่ยนสี  กรณีที่ต้องการยกเลิกสีที่เลือกให้คลิกเมนู Edit >> Undo

สรุปการทำงาน

1.เลือกเครื่องมือ Text

2.คลิกเมาส์ซ้ายลากคลุมบริเวณที่ต้องการพิมพ์ข้อความ

3.คลิกขวาเลือก Text Toolbar เพื่อปรับขนาดรูปแบบของข้อความ

4.พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

5.เลือกสีให้กับข้อความ หากต้องการให้ข้อความมีหลายสี ให้คลิกเลือกสีที่ต้องการ แล้วใช้ถังสีเทสีลงบนอักษรที่ต้องการเปลี่ยนสี  กรณีที่ต้องการยกเลิกสีที่เลือกให้คลิกเมนู Edit >> Undo


 F. การสร้างเงาให้กับข้อความในโปรแกรม Paint หรือการทำ Shadow

1.พิมพ์ข้อความตามต้องการโดยเลือกสีเทา ( จากตัวอย่าง ต้องการเงาเป็นสีเทา )

2.คัดลอกข้อความที่พิมพ์ โดย คลิกเมาส์ซ้ายลากคลุมข้อความ จากนั้นเลือกเมนู Edit >> Copy แล้วเลือก Edit >> Paste  ก็จะได้ข้อความที่เหมือนกันอีกหนึ่งข้อความ

3.เทสีที่ต้องการลงบนข้อความที่ คัดลอกมาใหม่

4.พิมพ์ข้อความตามต้องการโดยเลือกสีเทา ( จากตัวอย่าง ต้องการเงาเป็นสีเทา )

5.คัดลอกข้อความที่พิมพ์ โดย คลิกเมาส์ซ้ายลากคลุมข้อความ จากนั้นเลือกเมนู Edit >> Copy แล้วเลือก Edit >> Paste  ก็จะได้ข้อความที่เหมือนกันอีกหนึ่งข้อความ

6.เทสีที่ต้องการลงบนข้อความที่ คัดลอกมาใหม่

7.เลือกเครื่องมืออิสระ แล้วคลิกเมาส์ซ้ายลากคลุมข้อความที่ต้องการทำเป็นเงา

8.คลิกเมนู Image >> Stretch/Skew…

9.หัวข้อ Skew   กำหนดค่า Horizontal   เท่ากับ 45 องศา แล้วคลิกปุ่ม OK

10.ใช้เครื่องมืออิสระ ลากคลุมข้อความหลัก มาวางทับข้อความเงา

11.หากเกิดพื้นที่สีขาวบังภาพ ให้คลิกเลือกเมนู Image >> Draw Opaque


G.การทำข้อความให้มีสีสัน

การทำข้อความให้มีสีสันน่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Paint  > เลือกเครื่องมือ Text พิมพ์ข้อความที่ต้องการ > ปรับขนาดข้อความให้มีความหนา >คลิกเลือก ถังสี แล้วเลือกสีตามต้องการ จากนั้นเทสีลงบนตัวอักษร เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ข้อความที่มีสีสันสวยงามด้วยโปรแกรม Paint

สรุปการทำงาน

1.เลือกเครื่องมือ Text พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

2.ปรับขนาดข้อความให้มีความหนา

3.คลิกเลือก ถังสี แล้วเลือกสีตามต้องการ จากนั้นเทสีลงบนตัวอักษร

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ข้อความที่มีสีสันสวยงามด้วยโปรแกรม Paint


 H. การคัดลอกภาพ หรือการ Copy ในโปรแกรมเพ้นท์

การคัดลอกภาพ หรือการ Copy ในโปรแกรมเพ้นท์  คลิกเลือกเครื่องมือเลือกอิสระ  > ลากคลุมภาพที่ต้องการ > เลือกเมนูที่สอง Edit > เลือกบรรทัดที่สี่ Copy ( Ctrl+C ) > เลือกบรรทัดที่ห้า Paste ( Ctrl + V ) >หากไม่ต้องการให้ภาพทับกับเลือก เมนู Image >> Draw Opaque

  

 

สรุปการทำงาน

1.คลิกเลือกเครื่องมือเลือกอิสระ

2.ลากคลุมภาพที่ต้องการ

3.เลือกเมนูที่สอง Edit

4.เลือกบรรทัดที่สี่ Copy  ( Ctrl+C )

5.เลือกบรรทัดที่ห้า Paste ( Ctrl + V )

6.หากไม่ต้องการให้ภาพทับกับเลือก เมนู Image >> Draw Opaque


 I. การบันทึกภาพในโปรแกรมเพ้นท์

การบันทึกภาพในโปรแกรมเพ้นท์ เลือกเมนู File >> Save As >> เลือกไดร์ฟที่จัดเก็บ >> ตั้งชื่อภาพ >> เลือกประเภทของรูปภาพ >> Save

ประเภทของภาพ โดยส่วนใหญ่จะเลือก  JPEG  GIF   BMP     BMP(.BMP) เป็นไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Windows ,  GIF(.GIF)  เป็นไฟล์ภาพที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็ก เหมาะกับการแสดงภาพบนเว็บในลักษณะของภาพที่โปร่งใส และภาพเคลื่อนไหว  , JPEG(.JPG)  เป็นไฟล์ภาพที่ถูกบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กแล้วเก็บบันทึกไว้ และเนื่องจากเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก จึงนิยมใช้ในการสร้างเว็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สรุปการทำงาน

เลือกเมนู File >> Save As >> เลือกไดร์ฟที่จัดเก็บ >> ตั้งชื่อภาพ >> เลือกประเภทของรูปภาพ >> Save

ประเภทของภาพ โดยส่วนใหญ่จะเลือก  JPEG  GIF   BMP

BMP(.BMP) เป็นไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Windows

GIF(.GIF)  เป็นไฟล์ภาพที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็ก เหมาะกับการแสดงภาพบนเว็บในลักษณะของภาพที่โปร่งใส และภาพเคลื่อนไหว

JPEG(.JPG)  เป็นไฟล์ภาพที่ถูกบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กแล้วเก็บบันทึกไว้ และเนื่องจากเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก จึงนิยมใช้ในการสร้างเว็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Sponsored Ads