ในอินเตอร์เน็ตมีหลายเว็บบอร์ดที่พยายามรณรงค์ให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะเด็กไทยรุ่นใหม่หลายคนมีปัญหากับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะการเขียนคำศัพท์ และผสมพยัญชนะกับสระไม่ถูกต้อง เรื่องของภาษาไทยนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนพื้นฐานให้แน่น การสอนในปัจจุบันก็ไม่ได้เน้นแนวคิดที่ถูกต้อง และใช้เวลาน้อยเกินไป แต่เน้นให้เด็กท่องจำการเขียนภาษาไทย ทำให้เด็กเขียนไม่ได้ ผสมคำไม่ได้

การเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาไทยนั้นต้องใช้เวลา เร่งไม่ได้

การเรียนการสอนภาษาไทยนั้นต้องใช้เวลา สมัยที่ฝึกสอนนั้น การสอนให้เด็กฝึกเขียน ก ตัวเดียว ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเลยทีเดียว ต้องให้เด็กเกิดแนวคิดด้วยว่า ก มีที่มาอย่างไร การเขียนที่ถูกต้อง ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน ไม่ใช่อยู่ๆ ก็เขียน ก บนกระดานดำ แล้วก็ให้เด็กเขียนตามแล้วบอกว่านี่คือ ก สอนแบบนี้ฝึกสอนไม่ผ่านแน่นอน แต่ปัจจุบันพ่อแม่หรือโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการตัวเองมากกว่า จึงลืมไปว่าการเรียนรู้ในบางเรื่องนั้นต้องใช้เวลาอย่างมาก โดยเฉพาะภาษาไทย ผู้ปกครองและโรงเรียนจะเน้นให้เด็กเก่งหลายๆ เรื่องเพื่อจะได้อวดกันได้ว่าลูกตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนโรงเรียนก็เช่นกัน หากเด็กเก่งนั่นหมายถึง จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น รายรับเข้าโรงเรียนที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

คนรุ่นเก่า หลายคนสอบตกซ้ำชั้น แต่ยังใช้ภาษาไทยได้ดี เป็นเรื่องที่น่าคิด

คนรุ่นเก่า สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง แม้หลายคนจะตกซ้ำชั้นก็ตาม หากมองย้อนไปที่การเรียนภาษาไทยของคนรุ่นเก่าแล้ว จะเห็นว่าให้ความสำคัญกับการสอนภาษาไทยมากกว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันมาก สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ขึ้นไปแล้ว ลองคิดย้อนไปครั้งสมัยเรียนหรือหาดาวน์โหลดหนังสือมานี มานะ มาอ่าน จะเห็นว่า การสอนให้ใช้ภาษาไทยนั้น ต้องใช้เวลานานมาก แต่ละเรื่องต้องใช้เวลา ซึ่งช่วยปูพื้นฐานด้านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ดีกว่าเด็กรุ่นใหม่

ลูกหลานมีปัญหาการเรียนภาษาไทยลองเปลี่ยนไปใช้วิธีของคนรุ่นเก่า

สำหรับท่านใดที่ลูกหลานมีปัญหากับการเรียนภาษาไทย แนะนำให้หาคู่มือเรียนภาษาไทยมาสอนให้เด็กด้วยตนเอง เพื่อปูพื้นฐานให้แน่นกว่า ตัวอย่างคู่มือดีๆ เช่น มานีมานะ ซึ่งมีคนอัพโหลดไปไว้ในอินเตอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดไปอ่านกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตหรือพิมพ์ลงกระดาษก็ได้ และคนเป็นพ่อแม่ในยุคนี้เคยใช้หนังสือเล่มนี้เรียนภาษาไทยมาแล้ว การสอนลูกหลานด้วยตนเองจึงไม่เป็นปัญหาแน่นอน จะมีปัญหาบ้างก็คือ หากพ่อแม่เป็นคนสอน ลูกจะไม่ค่อยฟัง