โปรแกรม Autocollage เป็นโปรแกรมรวมภาพหลายๆภาพไว้ในภาพแผ่นเดียว ซึ่งเป็นโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft โปรแกรมนี้มีความพิเศษตรงที่ใช้งานง่าย และโปรแกรมจะทำหน้าที่จัดภาพและแยกโทนสีของภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยจะให้ภาพที่มีโทนสีเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และภาพทั้งหมดที่เลือกจะสามารถรวมอยู่ด้วยกันเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

1.คลิกโปรแกร Microsoft Autocollage

2.เลือกกล่องโฟล์เดอร์ที่จัดเก็บภาพ

3.รอให้ภาพประมวลผล

4.คลิกเมนู Create

5.เมื่อโปรแกรมทำการรวมภาพแล้วให้คลิกปุ่ม Save  เพื่อจัดเก็บภาพ