กล้อง DSLR แบ่งประเภทตามขนาดของเซ็นเซอร์ ดังนี้

1.กล้อง DSLR ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดเท่าฟิลม์ 35 มม.(Full-frame-Sensor) เป็นกล้องที่มีเซ้นเซอร์ขนาดใหญ่ทำให้คุณภาพของภาพถ่ายดีมาก เพราะเซ็นเซอร์รับแสงได้ดีกว่า ภาพจึงมีความเป็นธรรมชาติ และเป็นที่นิยมใช้ของมืออาชีพและมีราคาแพงมาก

2.กล้อง DSLR  ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กกว่า 35 มม.(APS Sensor)  นิยมเรียกว่ากล้องตัวคูณ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ขนาด คือ

 

-----2.1.APS-H  ย่อมาจาก High Definition  มีสัดส่วนของภาพอยู่ที่ 16:9

-----2.2.APS-C  ย่อมาจาก Classic  มีสัดส่วนของภาพอยู่ที่ 3:2

-----2.3.APS-P  ย่อมาจาก Panoramic  มีสัดส่วนของภาพอยู่ที่ 3:1

3.กล้อง DSLR  ที่ใช้เซ็นเซอร์ระบบ Four Third

เป็นระบบที่พัฒนาโดยบริษัท Olympus เพื่อตอบสนองการใช้กล้องดิจิตอลในอนาคตมากขึ้น มีขนาดสัดส่วนภาพอยู่ที่ 4:3  ตามชื่อของเซ็นเซอร์ ทำให้พัฒนาเลนส์และตัวกล้องมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ทำให้ราคากล้องถูกลง ระบบ Four Third เป็นมาตรฐานแบบเปิด Open Standard สามารถใช้เลนส์ร่วมกันได้ทุกค่าย ทำให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกมากขึ้น

เซ็นเซอร์รับภาพในกล้อง DSLR ทำงานดังนี้

เซ็นเซอร์รับรู้ได้เฉพาะค่าความสว่างของแสง เซ็นเซอร์สามารถรับรู้ค่าสีได้ต้องอาศัยฟิลเตอร์แม่สี คือสีแดง สีเชียว สีน้ำเงินในลักษณะตารางแบบ Grid หรือ Mosaic  แล้วนำค่าสีที่ได้มาคำนวณให้เกิดเป็นภาพที่มีสีต่างๆ ออกมาเราเรียกการทำงานนี้ว่า Bayerfilter สีเขียวจะมีค่าสีที่เยอะกว่าสีแดงและสีน้ำเงิน เพราะตามนุษย์จะไวกับแสงสีเขียวมากเป็นพิเศษ

เซ็นเซอร์ แบบ  Foveon จะใช้การซ้อนพิกเซลเข้าไปสามชั้น ซึ่งและแต่ละชั้นจะไวกับสีที่แตกต่างกัน ทำให้พิกเซลแต่ละจุดสามารถรับค่าสีได้ทั้งสามสี ดังนั้น ภาพที่ได้จากกล้อง DSLR ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเซ็นเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่ขนาดของตัวเซ็นเซอร์ที่รับภาพด้วย เพราะเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะมีพื้นที่ในการรับภาพจากเลนส์มากกว่าทำให้ภาพมีคุณภาพดีกว่า  นอกจากนี้ เซ็นเซอร์รับภาพยังมีความสำคัญในการแบ่งประเภทของกล้อง DSLR ได้

กล้องดิจิตอลใช้เซ็นเซอร์รับภาพ เป็นตัวรับสัญญาณแสงแล้วแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล แล้วส่งข้อมูลที่ได้ไปให้ชิป ประมวลผลจึงออกมาเป็นไฟล์ภาพ เซ็นเซอร์ของกล้อง DSLR สามารถกำหนดความละเอียดและคุณภาพของภาพถ่ายได้อีกด้วย

เซนเซอร์ของกล้อง DSLR ประกอบด้วย 2 ชนิด

1.CCD (Charge – Coupled Device) เป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่มีอัตราการกินไฟค่อนข้างสูง และต้นทุนการผลิตสูง

2.CMOS (Comple mentary Metal Oxid Semiconductor) เป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพ ทันสมัยนิยมใช้ในปัจจุบัน ลดภาระ การประมวลผลของกล้องเทคโนโลยี CMOS เป็นเทคโนโลยี ที่ใหม่และทันสมัยกว่า CCD ทำให้สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆ

เริ่มนาทีที่ 2.30

 

 

กล้อง DSLR มีคุณสมบัติการใช้งานดังนี้

1.กล้อง DSLR มีช่องมองภาพ Viewfinder ย่อมาจาก แสงที่สะท้อนจากวัตถุผ่านเลนส์เข้ามายังช่องมองภาทำให้มองเห็นใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.กล้อง DSLR สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ ทำให้สามารถเปลี่ยนช่วงทางยาวของโฟกัส ให้เหมาะกับมุมมองของภาพที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเลนส์มุมกว้าง เลนส์เทเลโฟโต้ เลนส์มาโคร ทำให้ถ่ายภาพได้หลากหลายแนว สามารถเปลี่ยนเลนส์อื่นๆ เพื่อให้คุณภาพดีขึ้นทำให้ภาพมีสีสันคมชัดดีขึ้นกว่าเดิม

3.กล้อง DSLR ทำให้ภาพถ่ายมีคุณภาพมีมิติที่ดีกว่า เพราะกล้อง DSLR มีขนาดเซ็นเซอร์และซินเลนส์ ที่ใหญ่กว่ากล้องคอมแพ็คทำให้มีพื้นที่ในการรับแสงได้ดีกว่า

4.กล้อง DSLR ทำให้ภาพมีความละเอียดมากกว่า มีจุดรบกวน (Noise) ที่ต่ำกว่า

5. กล้อง DSLR มีระบบการทำงานที่มากกว่า เช่นซัตเตอร์รูรับแสง ระบบประมวลผลภาพ หรือระบบแฟลช สามารถถ่ายภาพสถานการณ์ต่างๆ ได้หลากหลาย

6.กล้อง DSLR มีอุปกรณ์เสริมมากมาย เช่น สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ มีฟิลเตอร์ชนิดต่างๆเพื่อตัดแสง มีแบตเตอรี่กริปช่วยให้ถ่ายภาพนานขึ้น