Sponsored Ads

รูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพต่างๆที่เรามองเห็นในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของภาพ ดังนี้ ลักษณะของภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ภาพโทนต่อเนื่อง (Continuous Tone) ได้แก่ ภาพถ่ายทั่วไป ทั้งภาพสไลด์ ภาพอัดขยาย ภาพเขียน
  2. ภาพโทนไม่ต่อเนื่อง ( Half-tone ) เป็นภาพที่เกิดจากจุดสีเดียวรวมตัวกัน ซึ่งจุดจะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน หรือมีการกระจายแตกต่างกัน เมื่อรวมกันจึงเห็นเป็นภาพโทนต่อเนื่องขึ้นมา ตัวอย่าง ของภาพชนิดนี้ได้แก่ ภาพจากงานพิมพ์ เป็นต้น

กล้องดิจิตอล คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ เหมือนกับกล้องถ่ายภาพทั่วๆ ไป แต่กล้องดิจิตอลจะเก็บข้อมูลภาพไว้ในรูปแบบของหน่วยความจำ SD Card  ซึ่งแตกต่างจากกล้องถ่ายภาพรุ่นเก่าที่เก็บข้อมูลภาพในรูปแบบฟิลม์

ประเภทของกล้องดิจิตอล

เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด

1. กล้องวงจรปิด CCTV

จากปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ทั้งจากปัจจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ที่มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ในอดีตการติดตั้งตั้งกล้องวงจรปิดโดยส่วนใหญ่จะติดตั้งในสถานที่ราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แต่เพราะปัญหาต่างๆทางสังคมในปัจจุบันทำให้การติดตั้งกล้อง

กล้อง DSLR แบ่งประเภทตามขนาดของเซ็นเซอร์ ดังนี้

1.กล้อง DSLR ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดเท่าฟิลม์ 35 มม.(Full-frame-Sensor) เป็นกล้องที่มีเซ้นเซอร์ขนาดใหญ่ทำให้คุณภาพของภาพถ่ายดีมาก เพราะเซ็นเซอร์รับแสงได้ดีกว่า ภาพจึงมีความเป็นธรรมชาติ และเป็นที่นิยมใช้ของมืออาชีพและมีราคาแพงมาก

2.กล้อง DSLR  ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กกว่า 35 มม.(APS Sensor)  นิยมเรียกว่ากล้องตัวคูณ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ขนาด คือ

กล้องดิจิตอล  Nikon  DSLR  D5100 มีคุณสมบัติพิเศษโดนเด่น ได้แก่ ช่องมองภาพแบบ LCD  โหมดถ่ายภาพ D-Movie ซึ่งเป็นโหมดถ่ายภาพวิดีโอหรือภาพยนตร์วิดีโอ ภาพนิ่งหรือภาพถ่ายมีคุณภาพที่สวยงาม มีฟังก์ชั่น Effect ในการถ่ายภาพ โดยเลือกสีภาพถ่ายเฉพาะจุดได้ สามารถเลือกโหมดภาพถ่ายแบบเงาได้ โหมดภาพถ่ายกลางคืน ปรับสีให้สมดุล ปรับแต่งเอฟเฟค ได้อย่างลงตัว

กล้องดิจิตอล Nikon เป็นกล้องดิจิตอล DSLR ที่นิยมใช้เนื่องจากมีความเสถียรราคาคุ้มคุณภาพ Nikon DSLR เป็นกล้องดิจิตอลที่มีระบบเซนเซอร์ ( CCD ) ในการบันทึกภาพและเก็บข้อมูลที่บันทึกใน Memory Card  กล้องดิจิตอล Nikon DSLR ใช้เลนส์เป็นดวงตาของกล้อง มีช่องมองภาพ ปุ่มซัตเตอร์ แฟลช  จอภาพ LCD ช่องเก็บการ์ดหน่วยความจำ ช่องเก็บแบตเตอร์รี่ ช่องโอนถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ และช่องต่อทีวี 

Sponsored Ads