Sponsored Ads

บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์พระคาถาชินบันชร เนื้อความบทสวดมนต์ 

ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก. ทักขิเณสะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร 


พระเครื่องในเมืองไทย แรกเริ่มจะเป็นเรื่องความเชื่อถือ ความศรัทธาในพุทธคุณ เพราะสมัยก่อนยังมีสงคราม การพกพระเครื่องหากมีจิตศรัทธาและปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม หลายคนจะแคล้วคลาดปลอดภัย แม้แต่ในปัจจุบันก็ตามที หลายครั้งที่มีการลอบยิง แต่เหยื่อก็รอดมาได้ จึงเกิดความเชื่อและทำให้พระเครื่องได้รับความนิยมและศรัทธาในเรื่องพุทธคุณมากยิ่งขึ้น  


คาถาชินบัญชร เป็นบทสวดที่มีผู้คนนิยมกันมาก เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมโชคลาภและป้องกันภัยอันตรายได้    ชินบัญชร (อ่านว่า ชิน – นะ -  บัน - ชอน) เป็นบทสวดที่มีมาแต่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ที่นิยมสวดกันจะเป็นบทสวดที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไขโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต หรือสมเด็จโต วัดระฆังโฆสิตาราม  ก่อนสวดให้ตั้งจิตระลึกถึง สมเด็จโตหรือหลวงปู่โต ด้วยคำกล่าว  ธัมมัง อรนัง และตั้งนะโม 3 จบ แล้วจึงเริ่มสวด


เราคงจะเคยได้ยินหรือได้อ่านข่าวเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีราคาค่าเช่าหลักล้าน โดยเฉพาะพระดังๆ อย่างสมเด็จวัดระฆัง แต่หากเช่าจริงๆ แล้วจะได้ตามนั้นหรือไม่.. ได้มีโอกาสคุยกับคนวงใน ซึ่งได้ให้ความรู้ว่า จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากครับ ที่จะปล่อยพระเครื่องได้ในราคา

 

Sponsored Ads