Sponsored Ads

คนไทยในต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะทำสวนครัว เพราะปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง ประหยัดเงินกับการไปจับจ่ายตลาด ซื้อพืชผัก ซึ่งหลายอย่างนั้น เราสามารถปลูกเองได้ หากบ้านมีพื้นที่อยู่บ้างหรือบางคนก็ปลูกกับกระถางก็มี นอกจากจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ก็ยังได้กินพืชผักที่ปลอดสารพิษ เพราะเราปลูกเอง 

 การปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชที่รับประทานกันบ่อยๆ เช่น กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ต้นมะกรูด ขิง มะเขือ พื่ชเหล่านี้เจริญเติบโตได้ทุกภาคของประเทศ เป็นพืชผักพื้นฐานที่สามารถหาได้ทั่วไปและก็นิยมใช้กัน


เช่น  พริกเป็นพืชผักที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนไทย พริกนอกจากจะช่วยเพิ่มรส ชาติแล้วก็ยังมีสรรพคุณด้านอื่นๆ อีกหลายอย่าง พริกมีหลายประเภททั้งที่มีความเผ็ดน้อยและเผ็ดมาก เรื่องราคาก็แตกต่างกันไป พริกเล็กๆ และเผ็ดมากกลับมีราคาสูงกว่า พริกเม็ดใหญ่การใช้ประกอบอาหารก็ใช้แตกต่างกันไป

         การปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชที่รับประทานกันบ่อยๆ เช่น กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ต้นมะกรูด ขิง มะเขือ พื่ชเหล่านี้เจริญเติบโตได้ทุกภาคของประเทศ เป็นพืชผักพื้น ฐานที่สามารถหาได้ทั่วไปและก็นิยมใช้กัน

 

 

Sponsored Ads