Sponsored Ads


     เกษตรแบบผสมผสานหรือพอเพียงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเน้นการทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักหลายประเภท ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้หลากหลายและขายได้ตลอดปี แม้จะมีรายได้ไม่มาก แต่รายจ่ายก็น้อยเพราะอาหารไม่ต้องซื้อ เกษตรแบบผสมผสานจะเน้นการจัดสรรพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกอย่างต้องวางแผนอย่างดีในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สามารถมีรายได้เข้ามาตลอดปี จากการขายผลผลิตในไร่ในสวน

     การจัดสรรพื้นที่จะต้องมีสระน้ำที่เก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี นอกจากจะใช้น้ำเพื่อการเกษตร แล้วก็ยังเลี้ยงสัตว์น้ำ และปลูกพืชน้ำที่สามารถจำหน่ายได้ตลอดปี การขายปลาไม่จับขายทั้งหมด จับขายเฉพาะปลาที่มีขนาดโตพอที่จะจำหน่ายและมีการปล่อยปลาเพิ่มลงไป ในบ่อจะต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับปลาประเภทต่างๆมีบ่ออนุบาลปลา การแบ่งระดับความลึกของน้ำเพื่อเลี้ยงปลาแต่ละประเภทรวมอยู่ด้วยกัน แม้จะขายปลาไม่ได้ทุกวัน แต่เรื่องอาหารไม่มีขาดแคลนแน่นอน

การเพาะปลูก จะแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ไม้ยืนต้น เพื่อประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันไป จัดลำดับความสำคัญในการขาย เช่น

- ผักพื้นบ้าน ที่ปลูกไว้หลากหลาย จะช่วยให้มีรายรับทุกวัน ขายได้ทุกวัน

- ผลไม้ต่างๆ ก็มีขายทุกฤดูกาล

- ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เน้นไว้ใช้งานระยะยาว อาจจะตัดขายก็ถือเป็นเงินบำนาญในระยะยาว เช่น ปลูกไม้สัก 1000 ต้น อีก 20 ปีข้างหน้า หากขายได้ต้นละหลักพันบาท ก็ทำเงินให้หลักแสน ได้เป็นเงินก้อนไว้ใช้ตอนแก่

เงินที่ได้จากการขาย ก็ต้องนำไปต่อยอด เป็นทุนต่อทุน ลงทุนอย่างอื่นที่ไม่เสี่ยง เก็บบางส่วนไว้ยามฉุกเฉิน ที่เหลือก็ลงทุน อาจจะซื้อที่ดินทำกินเพิ่ม หรือเลี้ยงสัตว์ บริหารเงินเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรไทยที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะยึดการทำเกษตรแบบผสมสานแล้วต้องมีแนวทางชีวิตแบบพอเพียงด้วย ไม่ตามกระแสวัตถุหรือบริโภคนิยม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย ไม่ทำอะไรเกินตัว ซื้อในสิ่งที่สามารถซื้อได้ไม่เดือดร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติยากมากในยุคนี้ แต่ถ้าสามารถทำได้ ก็จะมีอาชีพเกษตรที่ยั่งยืนชีวิตไม่เดือดร้อน

สำหรับบุคคลทั่วไปแม้จะไม่ได้ทำอาชีพเกษตรแต่ก็สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เหมือนกันเช่น หากมีพื้นที่ว่างในบ้าน อาจจะทำสวนครัว ปลูกพืชผักไว้รับประทานก็ได้ แต่ละปีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกับพืชผักสวนครัวได้ไม่น้อยเลย 

คนไทยในต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะทำสวนครัว เพราะปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง ประหยัดเงินกับการไปจับจ่ายตลาด ซื้อพืชผัก ซึ่งหลายอย่างนั้น เราสามารถปลูกเองได้ หากบ้านมีพื้นที่อยู่บ้างหรือบางคนก็ปลูกกับกระถางก็มี นอกจากจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ก็ยังได้กินพืชผักที่ปลอดสารพิษ เพราะเราปลูกเอง 

 การปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชที่รับประทานกันบ่อยๆ เช่น กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ต้นมะกรูด ขิง มะเขือ พื่ชเหล่านี้เจริญเติบโตได้ทุกภาคของประเทศ เป็นพืชผักพื้นฐานที่สามารถหาได้ทั่วไปและก็นิยมใช้กัน


เช่น  พริกเป็นพืชผักที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนไทย พริกนอกจากจะช่วยเพิ่มรส ชาติแล้วก็ยังมีสรรพคุณด้านอื่นๆ อีกหลายอย่าง พริกมีหลายประเภททั้งที่มีความเผ็ดน้อยและเผ็ดมาก เรื่องราคาก็แตกต่างกันไป พริกเล็กๆ และเผ็ดมากกลับมีราคาสูงกว่า พริกเม็ดใหญ่การใช้ประกอบอาหารก็ใช้แตกต่างกันไป

         การปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชที่รับประทานกันบ่อยๆ เช่น กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ต้นมะกรูด ขิง มะเขือ พื่ชเหล่านี้เจริญเติบโตได้ทุกภาคของประเทศ เป็นพืชผักพื้น ฐานที่สามารถหาได้ทั่วไปและก็นิยมใช้กัน

 

 


 

Sponsored Ads