Sponsored Ads

ทำสมุดการ์ดอวยพร วันตรุษจีน 2558 ด้วย ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2013  การทำการ์ดอวยพรวันตรุษจีนแบบสมุดการ์ดสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนการทำคือการออกแบบการ์ดอวยพร ซึ่งเราจะต้องเตรียมรูปภาพ และแบบอักษรจีนที่เราจะออกแบบ ดังนี้

ขั้นตอนการทำการ์ดอวยพรวันตรุษจีน แบบสมุดการ์ด

การสร้างเว็บไซต์ เป็นการสร้างงานออนไลน์อย่างหนึ่งที่มีความยาก เพราะหนึ่งเว็บไซต์จะสร้างให้ดีนั้นจะต้องวางแผนการทำงานทั้งโครงสร้างการออกแบบเว็บ ผู้ใช้งานจะต้องมีทักษะพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ สำหรับเด็กเล็กๆเราสามารถปลุกฝังให้เขารู้จักพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวของเขาเองโดยใช้โปรแกรมที่ง่ายและใกล้ตัว การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2010  เพราะเป็นโปรแกรมที่ง่าย สามารถสร้างงานเว็บไซต์ได้จริง การสอนสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเว็บไซต์ หรือแม้แต่ผู้ไม่มีความรู้ด้านเว็บไซต์ก็สามารถเข้าใจและสร้างเว็บไซต์ง่ายๆด้วยตัวท่านเองได้

 ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Office Word 2010  มีดังนี้

สร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วยแม่แบบ Office Word 2010  เอกสารงานออฟฟิศเป็นงานที่มีความละเอียดจึงต้องทำด้วยความตั้งใจและรอบคอบเพื่อให้งานออกมาสมบรูณ์   การสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วยแม่แบบ Office จะช่วยทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน ที่สำคัญทำให้เราได้งานที่มีคุณภาพโดยสามารถนำมาปรับแต่งได้ตามความต้องการของเรา ความสามารถของโปรแกรม Microsoft  Office Word 2010  เป็นโปรแกรมสร้างงานเอกสาร ที่ง่ายและสะดวก ครอบคลุมงานเอกสารระดับโรงพิมพ์ หลายชิ้นงาน ได้แก่ การสร้างกระดาษเครื่องเขียนซึ่งเป็นการออกแบบปกรายงาน การสร้างป้ายชื่อ ป้ายนามบัตร  สมุดเล่มเล็ก แผ่นพับ  ปฏิทิน  การ์ดอวยพร ใบปลิว ป้ายประกาศ บัตรเชิญ จดหมาย และใบเสร็จ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งงานทุกอย่างที่มีความสามารถระดับออฟฟิศมืออาชีพนี้ เป็นความสามารถที่อยู่ในแม่แบบ Office ในโปรแกรม Microsoft  Office Word 2010

การสร้างเกมการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel 2007 เป็นการสร้างเกมในรูปแบบที่ง่าย และผู้ใช้สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง โดยเกมที่สร้างนั้นจะเน้น เพื่อเป็นเกมประกอบการเรียนการสอนนอกจากจะสร้างความสนใจ ความตื่นเต้นและช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนแล้ว ยังช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางจากทักษะพื้นฐานสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีโอกาสเรียน คิดหาคำตอบ และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

เกมคืออะไร

เกม  คือ  กิจกรรมการเล่นการแข่งขันอย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันรู้ข้อเท็จจริง หลักการต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การที่ครูผู้สอนคิดเกมมาประกอบการสอน จะมีส่วนทำให้บทเรียนนั้นน่าสนใจ น่าเรียน สนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนจดจำบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

1. การแทรกรูปร่างในโปรแกรม Excel

        การแทรกรูปร่างในโปรแกรม Microsoft  Excel คลิกเลือกเมนูแทรก แล้วเลือกเมนูรูปร่าง จากนั้นเลือกรูปร่างที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากลงบนหน้าเอกสาร เมื่อต้องการใส่สีให้รูปร่าง คลิกขวาที่รูปร่าง เลือกสัญลักษณ์ถังสี(จัดรูปแบบรูปร่าง...) คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

 วิดีโอสอนการแทรกรูปร่างในโปรแกรม Microsoft Office  Excel

Sponsored Ads