ความหมายของระบบ GPS

ระบบ GPS คือ ระบบที่แสดงตำแหน่งที่อยู่บนพื้นโลกได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยอาศัยดาวเทียมหลายดวงที่โคจรรอบโลก ในการร่วมกันค้นหาพิกัดของเราและระยะทางที่แน่นอน และส่งสัญญาณมายังเครื่องรับ GPS ด้วยคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ นอกจากแสดงตำแหน่งแล้ว ระบบ GPS สามารถเป็นเข็มทิศ และแสดงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และตกได้ ด้วยคุณสมบัติในการหาพิกัดที่แม่นยำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการบิน และทางเดินเรื่อเพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบัน  ทั้งนี้ยังมีการใช้ระบบ GPS ร่วมกับแผนที่ประเทศไทย และแผนที่เมืองต่างๆทั่วโลก เพื่อ

การหาเงินออนไลน์ คือ  การสร้างรายได้จากการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต  โดยมีวิธีการหาเงินออนไลน์ที่ทุกคนสามารถทำได้และได้เงินจริงโดยสุจริต ซึ่งในบทความนี้เราขอแนะนำการหาเงินออนไลน์ด้วยการสร้างเว็บไซต์ให้ได้รับเงินรายได้จากค่าคลิกโฆษณาที่ติดบนเว็บไซต์ของเรา นั่นคือ การหาเงินออนไลน์จาก Google Adsense  คือ การหาเงินออนไลน์จากการสร้างบล๊อคหรือเว็บไซต์

รูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพต่างๆที่เรามองเห็นในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของภาพ ดังนี้ ลักษณะของภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ภาพโทนต่อเนื่อง (Continuous Tone) ได้แก่ ภาพถ่ายทั่วไป ทั้งภาพสไลด์ ภาพอัดขยาย ภาพเขียน
  2. ภาพโทนไม่ต่อเนื่อง ( Half-tone ) เป็นภาพที่เกิดจากจุดสีเดียวรวมตัวกัน ซึ่งจุดจะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน หรือมีการกระจายแตกต่างกัน เมื่อรวมกันจึงเห็นเป็นภาพโทนต่อเนื่องขึ้นมา ตัวอย่าง ของภาพชนิดนี้ได้แก่ ภาพจากงานพิมพ์ เป็นต้น

กล้องดิจิตอล คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ เหมือนกับกล้องถ่ายภาพทั่วๆ ไป แต่กล้องดิจิตอลจะเก็บข้อมูลภาพไว้ในรูปแบบของหน่วยความจำ SD Card  ซึ่งแตกต่างจากกล้องถ่ายภาพรุ่นเก่าที่เก็บข้อมูลภาพในรูปแบบฟิลม์

ประเภทของกล้องดิจิตอล

เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด

1. กล้องวงจรปิด CCTV

จากปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ทั้งจากปัจจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ที่มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ในอดีตการติดตั้งตั้งกล้องวงจรปิดโดยส่วนใหญ่จะติดตั้งในสถานที่ราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แต่เพราะปัญหาต่างๆทางสังคมในปัจจุบันทำให้การติดตั้งกล้อง