Sponsored Ads

รูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพต่างๆที่เรามองเห็นในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของภาพ ดังนี้ ลักษณะของภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ภาพโทนต่อเนื่อง (Continuous Tone) ได้แก่ ภาพถ่ายทั่วไป ทั้งภาพสไลด์ ภาพอัดขยาย ภาพเขียน
  2. ภาพโทนไม่ต่อเนื่อง ( Half-tone ) เป็นภาพที่เกิดจากจุดสีเดียวรวมตัวกัน ซึ่งจุดจะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน หรือมีการกระจายแตกต่างกัน เมื่อรวมกันจึงเห็นเป็นภาพโทนต่อเนื่องขึ้นมา ตัวอย่าง ของภาพชนิดนี้ได้แก่ ภาพจากงานพิมพ์ เป็นต้น

กล้องดิจิตอล คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ เหมือนกับกล้องถ่ายภาพทั่วๆ ไป แต่กล้องดิจิตอลจะเก็บข้อมูลภาพไว้ในรูปแบบของหน่วยความจำ SD Card  ซึ่งแตกต่างจากกล้องถ่ายภาพรุ่นเก่าที่เก็บข้อมูลภาพในรูปแบบฟิลม์

ประเภทของกล้องดิจิตอล

เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด

1. กล้องวงจรปิด CCTV

จากปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ทั้งจากปัจจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ที่มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น ในอดีตการติดตั้งตั้งกล้องวงจรปิดโดยส่วนใหญ่จะติดตั้งในสถานที่ราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แต่เพราะปัญหาต่างๆทางสังคมในปัจจุบันทำให้การติดตั้งกล้อง

Photoscape อ่านว่า โฟโต้สเคป โปรแกรมตกแต่งภาพ ทำภาพเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกคน แม้ว่าไม่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ เรามาเรียนรู้การตกแต่งภาพ และสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Photoscape 3.7 ดังนี้

1. การตกแต่งภาพถ่าย ให้น่ารักสดใส

เราสามารถนำภาพถ่ายสวยๆที่เราถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์ มือถือ มาทำเป็นการ์ดอวยพรน่ารักๆ ให้กับคนพิเศษได้ง่ายๆ เพียงใช้แอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย อย่าง Line Camera Selfie & Collage ซึ่งบทความนี้ได้ยกตัวอย่างการนำภาพถ่ายดอกกุหลาบมาตกแต่งทำเป็นการ์ดอวยพรวันวาเลนไทน์ โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ระบบ Android ในการทำงาน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำการ์ดในวันสำคัญอื่นๆได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้


1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Line Camera Selfie & Collage

Sponsored Ads