บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์พระคาถาชินบันชร เนื้อความบทสวดมนต์ 

ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก. ทักขิเณสะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร 

เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet Printer  เป็นเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ทั้งด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า การขนส่ง  เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet Printer สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แล้ว ยังมีการดูแลรักษาที่ง่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งหมึกพิมพ์ยังมีราคาถูก สามารถหาซื้อเพื่อนำมาเติมได้ด้วยตนเอง แม้ว่าเครื่องพิมพ์ แบบ  Inkjet Printer ทุกยี่ห้อ จะมีข้อตกลงเมื่อหมึกหมด ควรเปลี่ยนตลับใหม่ แต่ด้วยสังคมไทยที่มีวิถีแบบพอเพียง และเพื่อตอบสนองความต้องการ

รู้จักเครื่องพิมพ์ Printer  ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

1. เครื่องพิมพ์ หรือพริ้นเตอร์ (Printer) คืออะไร ใช้ทำงานอย่างไร

ครื่องพิมพ์ หรือพริ้นเตอร์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนของหน่วยแสดงผล โดยการพิมพ์ข้อมูล ออกมาเป็นตัวอักษร ตัวเลข และรูปภาพ โดยพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ออกมาในรูปของกระดาษ ก่อนทำการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ หรือพริ้นเตอร์ (Printer) เราควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของ Printer ในแบบต่างๆ เพื่อเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน เช่นใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) ในการพิมพ์งานเอกสารทั้งแบบ สี และขาวดำ ในปริมาณมากๆก็ต้องใช้ เครื่องพิมพ์ (Printer) ประเภทที่ใช้งานด้านธุรกิจ หรือพิมพ์รูปภาพ ก็ควรเลือกเครื่องพิมพ์ที่รองรับกับกระดาษโฟโต้ รองรับการทำงานด้านหมึกสี คือเน้นคุณภาพด้านสีเป็นหลัก และต้องดูการรองรับของเครื่องต่อจำนวนหรือปริมาณการพิมพ์การใช้งาน เป็นต้น

สร้างวิดีโอ Slideshow จากภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio หรือการทำภาพ Slideshow ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio เหมาะสำหรับการนำอัลบั้มภาพมานำเสนอในงานต่างๆ เช่น วันเกิด แต่งงาน มุทตาจิต เกษียณราชการ เป็นต้น Ulead Video Studio สามารถนำภาพนิ่งมาทำเป็นภาพสไลด์โชว์ ควบคู่กับการนำภาพวิดีโอมาผสมผสานกันได้อย่างสวยงาม

ตัดต่อเสียงเพลงด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio  บทความนี้สอนการตัดเสียงเพลง เช่นการทำเสียงริงโทนในโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio  ซึ่งโปรแกรมนี้มีความสามารถพิเศษในการตัดต่อเสียงเสียงเพลงที่ชื่นชอบมาทำเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน ดังนี้