ความหมายและประโยชน์ของ CAI

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หรือ CAI มาจากคำว่า “ Computer-Assisted Instruction” หมายถึง การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมุ่งเน้นผู้เรียนให้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามความพร้อม ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล  โดยทั่วไปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะเป็นสื่อประสม Multimedia ที่นำเสนอได้ทั้งข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสีงเอฟเฟ็กต์  จุดเด่นของบทเทรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้  (Interaction) และสามารถรับผลย้อนกลับ (Feedback) ได้ทันที  นอกจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “CAI”  แล้วยังมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา และให้ความหมายที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำมาใช้  ได้แก่

ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  หมายถึง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงานของมนุษย์ ในยุคแรกคอมพิวเตอร์เริ่มต้นในหน่วยงานทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา  

คิดถึงเวอร์ชั่นการทำงานของ Windows XP ที่ในอดีตเป็นที่นิยมใช้กันมากแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นทำให้ Windows XP เป็นโปรแกรมที่เก่าไปแล้ว แต่ปัจจุบันผู้ใช้บางกลุ่มยังคงใช้คอมพิวเตอร์ เวอร์ชั่น Windows XP  อยู่เพราะโปรแกรมมัลติมีเดียหลายโปรแกรมที่ยังคงใช้งานได้ดีกับ Windows XP  ยังเป็นที่นิยมในผู้ใช้นั่นเอง   ในวันนี้วาไรตี้ดีๆ จะพาเด็กๆรุ่นใหม่ย้อนอดีตมารู้จักหน้าตา การทำงานของ Windows XP ที่มีการใช้งานแบบเบสิก เรียบๆธรรมดาๆ คือ การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การสร้างโฟล์เดอร์ และการดาวน์โหลดและการติดตั้งฟอนต์

ย้อนอดีต Windows XP  การวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ (Paint)

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมวาดรูปภาพแบบง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ หรือผู้สนใจทั่วไป ความสามารถของโปรแกรม Paint มีมากมาย เช่น วาดภาพระบายสี   ตกแต่งภาพกราฟิก  บันทึกภาพสกุลต่างๆ  เช่น .JPG  .GIF  .BMP  และอื่นๆอีกมากมาย โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมกราฟิกที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะโปรแกรม Paint จะถูกติดตั้งพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows

 

 

วิดีโอเพลง โอ้ทะเล แสนงาม 

นั่นทะเลแสนงาม  ฟ้าสีครามสดใส | มองเห็นเรือใบ  แล่นอยู่ในทะเล |หาดทรายงามเห็นปู  ดูซิดูหมู่ปลา | 

กุ้งหอยนานนา  อยู่ในท้องทะเล | นั่นแหละฝีพระหัตถ์ พระเจ้าทรงสร้างไว้ | ให้เรา  ชื่นใจ   ยามเมื่อได้ชื่นชม