e-book เป็นหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเราสามารถอ่านได้แบบออนไลน์ หรือดาวน์โหลดมาเก็บไว้อ่าน e-book ในรูปแบบนี้เป็นไฟล์ PDF e-book ที่สามารถเชื่อมโยงหรือ ลิงค์(Link) ไปยังหน้าอื่นๆได้จะช่วยให้ผู้อ่านสะดวกในการเลือกอ่านหน้าต่างๆได้ตามต้องการ vdolearning ขอนำเสนอการสร้าง e-book ที่สามารถเชื่อมโยงหรือ Link   ไปยังหน้าต่างๆในเอกสารได้ ด้วยโปรแกรมที่ทุกบ้านมีใช้อย่างแน่นอนในเครื่อง คอมพิวเตอร์ นั่นคือคือ โปรแกรม Microsoft office powerpoint 2010 ที่นอกจากสร้างงานนำเสนอแล้ว ยังสามารถสร้างหนังสือ e-book ได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

โปรแกรม Flipalbum   เป็นโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า E-book ซึ่งความพิเศษของโปรแกรมนี้สามารถ สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของหนังสือ ที่มีภาพสวยงาม สามารถใส่เสียงบรรเลงให้กับหนังสือได้ เพื่อความเพลิดเพลินของผู้ใช้งาน

Photoshop  เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการตกแต่งภาพและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โปรแกรม Photoshop สามารถตกแต่งภาพได้หลายด้าน เช่น งานตกแต่งภาพถ่าย งานสิ่งพิมพ์ งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต และงานออกแบบทางกราฟิก เป็นต้น    นอกจากนี้ โปรแกรมแกรม Photoshop ยังมีความสามารถใช้เป็นโปรแกรมสำหรับสแกนภาพถ่ายในอดีตมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย   โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

โปรแกรม Autocollage เป็นโปรแกรมรวมภาพหลายๆภาพไว้ในภาพแผ่นเดียว ซึ่งเป็นโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft โปรแกรมนี้มีความพิเศษตรงที่ใช้งานง่าย และโปรแกรมจะทำหน้าที่จัดภาพและแยกโทนสีของภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยจะให้ภาพที่มีโทนสีเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และภาพทั้งหมดที่เลือกจะสามารถรวมอยู่ด้วยกันเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น

Camtasia Studio  คือ  โปรแกรมสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอการสอนสามารถบันทึกการบรรยายสด การเคลื่อนไหวของภาพในขณะทำการสอนบรรยาย Camtasia Studio เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือในการทำงานต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น บันทึกภาพ และเสียงบนจอภาพ ดูวีดิโอ จัดการและสร้างไฟล์วิดิโอ สามารถตัดต่อ และสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ เช่น Window Media Player, Real Player, Quick Time, AVI, Flash (.swf ) และ Animation Gif ตามต้องการ และมีความสามารถจัดการด้านเสียงของไฟล์วีดิโอ สามารถตัดต่อวิดีโอที่บันทึก หรือเสียงที่บันทึก ให้งานวิดีโอมีความสมบรูณ์ได้อีกด้วย