สำหรับมนุษย์เงินเดือน หรือมนุษย์ลูกน้องนั้น กำลังใจที่ดีนอกจากเงินค่าตอบแทน โบนัสแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ การมีผู้นำที่ดี เพราะการมีผู้นำที่ดีนั้น จะเป็นแรงผลักดันให้ลูกน้องมีการพัฒนาตนเอง มีกำลังใจในการทำงาน และที่สำคัญจะทำให้ลูกน้อง รักและผูกพันกับองค์กร ทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

 10 พฤติกรรม ผู้นำที่ดีของลูกน้อง มีดังนี้

1. เป็นกันเองกับลูกน้อง ไม่เย่อหยิ่ง สามารถรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องได้ ให้ลูกน้องมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

2. ไม่แบ่งชนชั้น แม้เป็นผู้บริหาร แต่ทำตัวเรียบง่าย ลูกน้องก็เข้าถึงง่าย

3. กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเฉียบขาด

4. ไม่ท้อถอย ทุกอย่างสามารถทำได้ และแก้ไขได้

5. มีความรับผิดชอบ ผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่องาน ต่อความผิดพลาดของตนเอง และลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องกล้ายอมรับและแสดงความคิดเห็นได้

6. รู้จักชม และยกย่องลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงาน

7. รู้จักเสียสละ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง

8. ต้องกล้าเปิดเผย คือเปิดเผยเรื่องในองค์กร เพื่อให้ลูกน้องได้ลูก และป้องกันการเข้าใจผิด

9. ต้องรูเจักให้อภัย และให้โอกาส คือสามารถยอมรับความผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดพลาดอีก

10. ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่โกงกิน คือ ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนเอง เพราะจะเป็นสาเหตุในการทำลายองค์กร


บทความที่คุณอาจสนใจ

จำนำรถยนต์ต้องทำอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง


บทความแนะนำวิธีการจำนำรถยนต์ บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว... อ่านเพิ่มเติม ...