โรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุนัขมีมากมายหลายโรคในบทความนี้จะเลือกโรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุนัข ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องรู้จักเพื่อหาแนวทางการป้องกัน ไม่ให้โรคอันตรายเหล่านี้เกิดขึ้นกับสุนัขที่เรารัก

 

โรคที่เป็นอันตรายต่อสุนัข มีดังนี้

1. โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส

เกิดจากเชื้อไวรัสสำคัญ 2 ชนิด คือ พาร์โวไวรัส และโคโรนาไวรัส  หากมีการติดเชื้อทั้ง 2 ชนิด พร้อมกันจะทำให้เกิดการท้องเสียรุนแรงกว่าการติดเชื้อเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง

อาการที่พบ คือ ท้องเสียรุนแรง ถ่ายเป็นเลือด มีไข้สูง เบื่ออาหาร อาเจียน และอาจช็อกจนเสียชีวิตในที่สุด  

การติดเชื้อ  สุนัขสามารถติดโรคจากการสัมผัสอุจจาระของสุนัขป่วย และจะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ ประมาณ 7 - 10 วัน

2. โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อไวรัส  ที่เข้าสู่ระบบประสาท  เชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อโดยการสัมผัสน้ำลายของสัตว์ติดเชื้อ  

อาการที่พบ สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่แสดงอาการของโรคไม่มีทางรักษาหาย และจะเสียชีวิตในที่สุด  

การติดเชื้อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ สามารถติดเชื้อไวรัสนี้ได้

3. โรคระบบทางเดินหายใจ

อาการที่พบ คือ เบื่ออาหาร ไม่มีแรง สุขภาพทรุดโทรม และไอ   มักจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

การติดเชื้อ  เชื้อโรคแพร่ไปในอากาศและติดไปยังสุนัขตัวอื่น

4. โรคไข้หัดสุนัข

เกิดจากเชื้อไวรัส  ลูกสุนัขที่เป็นโรคนี้อาจเสียชีวิตได้

อาการที่พบ คือ ท้องเสีย มีไข้ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ชัก กล้ามเนื้อกระตุก มีขี้ตาและน้ำมูก

5. โรคตับอักเสบ

เกิดจากเชื้อไวรัส มีการแพร่เชื้อทางปัสสาวะ

อาการที่พบ คือ มีไข้สูง มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ท้องเสีย ตับถูกทำลาย ลูกสุนัขที่ป่วยเป็นดรคนี้ มักจะเสียชีวิต

6. โรคเลปโตสไปโรชีส

เกิดจากเชื้อสไปโรขีด  พบได้ในสุนัขทุกอายุ  เชื้อโรคจะมีการทำลายตับ ไต และอวัยวะสำคัญอื่นๆ

อาการที่พบ  สัตว์ป่วยจะแพร่เชื้อทางปัสสาวะ ทำให้สุนัขตัวอื่นๆ หรือแม้แต่มนุษย์ก็สามารถรับเชื้อนี้ได้


วิธีป้องกันโรคที่เป็นอันตรายต่อสุนัข

โรคที่เป็นอันตรายต่อสุนัข สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนมีประโยชน์ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุดในการป้องกันโรค

2. วัคซีนจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรค แต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เมื่อสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อที่ก่อโรคขึ้นมา  เมื่อสุนัขสัมผัสกับโรคนั้นในเวลาต่อมา ร่างกายจะทำลายเชื้อที่ก่อโรคนั้นอย่างรวดเร็ว

3. ภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก ร่างกายจะยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่สูงพอ หรือลูกสุนัขอาจจะยังมีภูมิคุ้มกันจากแม่อยู่ทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นได้ไม่ดีนักจึงต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1 - 2 เข็ม ห่างกันเข็มละ 2 - 4 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงพอที่จะช่วยป้องกันโรคได้

4. ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำวัคซีนจะค่อยๆลดลง จึงจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี


โปรมแกรมการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคที่เป็นอันตรายต่อสุนัข

อายุสุนัข  6 สัปดาห์  :  ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หัดสุนัข หรือ วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ หรือ วัคซีนรวม 5 โรค

อายุสุนัข  9 สัปดาห์  :  ฉีดวัคซีนรวม 5 โรค

อายุสุนัข 12 สัปดาห์ :  ฉีดวัคซีนรวม 5 โรค และ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อายุสนัข  6  เดือน  :  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

* ทุก  1  ปี    ฉีดวัคซีนรวม 5 โรค  และ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนรวม 5 โรค  ได้แก่  โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส , โรคระบบทางเดินหายใจ , โรคไข้หัดสุนัข , โรคตับอักเสบ , โรคเลปโตสไปโรชีส

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความที่คุณอาจสนใจ

เห็บ หมัด ในสุนัขและแมว

เห็บ (Tick) ทำไมต้องกำจัดเห็บ  เห็บในบ้านเราเป็นชนิดที่เรียกว่าเห็บสีน้ำตาล... อ่านเพิ่มเติม ...