การจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ในสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ครอบครัว ให้แม่และลูกได้แสดงความรักต่อกัน และมีการจัดป้าย หรือ บอร์ด นิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดผลงานของนักเรียน และความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งในปี 2558 การจัดกิจกรรมวันแม่ หลายสถานที่จะมีภาพ กิจกรรม Bike For Mon ปั่นจักรยานเพื่อแม่ ที่บอร์ดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  เว็บไซต์วาไรตี้ดีดี จึงขอนำเสนอการปริ้นภาพ กิจกรรม Bike For Mon  ให้มีขนาดเท่ากับโปสเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับการปริ้นภาพต่างๆให้มีขนาดเท่ากับโปสเตอร์ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการปรินภาพ กิจกรรม Bike For Mon  ขนาดโปสเตอร์ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดภาพจากเว็บไซต์ https://www.bikeformom2015.com/gallery-royal.php?m=1  ซึ่งเป็นภาพพระฉายาลักษณ์พระราชทาน  

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาที่รูปภาพ เลือกเมนู Open With > Windows Photo Viewer   (การเปิดภาพจากโปรแกรม Windows Photo Viewer สามารถทำได้ทุกเครื่อง เพราะเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มากับ Windows  )

2. คลิกเมนู Print

3. คลิกเมนู Options…

4. คลิกเมนู Printer Properties….

5. คลิกเมนูตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วเลือกการเรียง/โปสเตอร์

6. คลิกปุ่ม ระบุ เพื่อระบุขนาดโปสเตอร์  ซึ่งจะมีขนาดดังนี้

6.1 แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือขนาดเท่ากับ  2 หน้ากระดาษ A4

6.2 แบ่งเป็น 4 ส่วน  คือขนาดเท่ากับ  4 หน้ากระดาษ A4

6.3 แบ่งเป็น 9 ส่วน  คือขนาดเท่ากับ  9 หน้ากระดาษ A4

6.4 แบ่งเป็น 16 ส่วน  คือขนาดเท่ากับ  16 หน้ากระดาษ A4

7. เมื่อระบุขนาดของโปสเตอร์ได้แล้ว ให้คลิก ตกลง

8. คลิก Print เสร็จสิ้นขั้นตอนการ ปริ้นภาพ Bike For Mon ปั่นจักรยานเพื่อแม่ สิงหาคม 2558 ขนาดโปสเตอร์